Sponzoři

    Ředitelství základní školy děkuje touto cestou všem dárcům a sponzorům, kteří podporují činnost školy účelovým finančním darem, materiální či osobní pomocí. Velice si vážíme Vaší pomoci.

Sponzoři:

 

   Také velké dík patří i těmto institucím, za které mohly vzniknou námi vytvořené projekty a nebo výrazně finančně podporují naší školu.

 

Projekty:   1) Interaktivní tabule

Naše škola se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Na základě schválení projektové žádosti jsme získali 385 284 Kč, které byly investovány do zkvalitnění výuky pomocí IT technologií, resp. se zakoupila jedna interaktivní tabule s potřebným příslušenstvím, která je umístěna v jedné třídě ZŠ. Další 2 ks těchto tabulí zakoupila obec ze svého obecního rozpočtu. Tyto tabule jsou rozděleny po jednom kusu do tříd ZŠ a MŠ.

Více o projektu OPVK zde.

Seznam příjemců dotačního programu zde.

 

       2) Slunce do škol

V prámci projektu jsou na budově ZŠ instalovány solární panely, které ohřívají vodu. Veškeré údaje o ohřevu jsou pro žáky zobrazeny na monitoru, který je umístěn na chodbě školy. Ohřátá voda je používána při úklidu a údržbě budovy školy. Tento projekt financovalo ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


 

 

   Víte že:

   Sponzorský dar je možné uvést v daňovém přiznání jako dar na veřejně prospěšné účely ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., Daně z příjmu ve znění pozdějších předpisů s možností snížit o tuto částku základ daně z příjmu fyzických či právnických osob.

Pomozte nám prosím zlepšit výuku a prostředí naší školy finančním darem nebo i materiální pomocí. Děkujeme předem