MATEŘSKÁ ŠKOLA

   Mateřská škola je v naší obci od roku 1964, kdy byla dne 27. 9. slavnostně otevřena, v dnešní době je jednotřídní a má kapacitu 30 dětí.

    Budova mateřské školy se nachází mezi budovami obecního úřadu a základní školy, ve středu obce. Budova je dvoupodlažní, se suterénem. V 1. nadzemním podlaží se nachází prostory mateřské školy, v druhém nadzemním podlaží se nacházejí dva byty, které patří obci a jsou pronajímány. V suterénu se nachází sklepní boxy nájemníků, sklady, ale také klubovna kroužku Mladých myslivců - Veverek z Daskabátu.

    Mateřskou školu tvoří šatna, sociální zázemí, kabinet učitelek, herna, tělocvična, jídelna, sklad nářadí a vybavení. V šatně mají děti každé své místo označeno symboly (autíčko, mašinka, lodička, květina, čtyřlístek apod.), kde si ukládají své oblečení. Herna slouží ke hraní dětí, je v ní spousta hraček, které napomáhají dětem rozvíjet logické myšlení, zručnost, fantazii apod. (hry, stavebnice, panenky, herní sety, hudební nástroje). V této herně jsou také stoly a židličky uzpůsobené výšce dětí, u kterých si děti hrají, malují, modelují.  V tělocvičně děti cvičí pod vedením našich učitelek, zpívají a v této místnosti po obědě spávají. V jídelně jsou dětem vydávány obědy - děti se učí slušnému a správnému stolování. Obědy i svačinky vydává provozní pracovnice z kuchyně (výdejny), která splňuje veškeré hygienické požadavky.

    Děti v mateřské škole chodí každý den na procházky, při kterých se seznamují s okolím vesnice a přírodou. Navštěvují také místní hřiště, kde se nachází houpačky, skluzavka, lezecké stěny apod. V odpoledních hodinách je dětem k dispozici zahrada za budovou školy, kde je zabudováno mnoho herních sportovních prvků pro děti, mají k dispozici houpačky, pískoviště, lavičky, zahradní domek a v horkých letních měsících se dětem napouští také malý přenosný laminátový bazének.

 V současné době mateřská škola úzce spolupracuje se základní školou a dalo by se říci, že si vychovává své budoucí žáky do této školy.

Pracovníci mateřské školy:

Mgr. et Mgr. Iveta Tichá - vedoucí učitelka 

Tereza STUDENÁ - učitelka

Iveta ŠEVČÍKOVÁ - provozní pracovnice ve výdejně, školnice

 

Provozní doba: od 7:00 do 15:30 hodin

Telefon do MŠ: 739 671 123

Organizační pokyny pro rodiče:

  • Doporučená doba příchodu dětí do mateřské školy do 8:00. Pozdější příchod narušuje řízenou činnost dětí, zejména předškolních.
  • Vyzvedávání dětí po obědě od 12:10 do 12:30 hodin, po odpoledním spánku od 15:00 do 15:30 hodin.
  • Omluva dětí a odhlášení obědů do 7:30 hod.
  • První den nemoci si rodiče mohou vyzvednout oběd, který nestihli odhlásit, jinak oběd propadá. Nárok na oběd je pouze v první den nemoci dítěte

 

Režim dne v mateřské škole

07:00–09:30     Doba určená pro příchod dětí, spontánní herní a pohybové aktivity dle volby dětí a výběru, dopolední svačina, výtvarné a hudební činnosti, individuálně zacílená práce s dětmi prováděné podle ŠVP, práce s dětmi ve skupině,  osobní hygiena a příprava na pobyt venku.

09:30–11:00   Pobyt venku. Během pobytu venku jsou realizovány řízené činnosti a aktivity, důraz je kladen zejména na aktivity pohybové, na seznamování dětí s přírodou a blízkým okolím.

11:30–12:10   Převlékání, osobní hygiena dětí, společný oběd. 

12:10–14:30   Osobní hygiena, odchod dětí domů, příprava k odpolednímu odpočinku, čtení pohádky, spánek nebo realaxace (odpočinek) na lehátku, případná individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

14:30–15:30  Osobní hygiena, odpolední svačina, volné hrové a pohybové aktivity dětí, didakticky cílené individuální činnosti, jazykové chvilky, rozhovory s dětmi, smyslové hry, doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci.

15:30              Uzavření mateřské školy.