MATEŘSKÁ ŠKOLA

   

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola je v naší obci od roku 1964, kdy byla dne 27. 9. slavnostně otevřena, v dnešní době je jednotřídní a má kapacitu 30 dětí.

    Budova mateřské školy se nachází mezi budovami obecního úřadu a základní školy, ve středu obce. Budova je dvoupodlažní, se suterénem. V 1. nadzemním podlaží se nachází prostory mateřské školy, v druhém nadzemním podlaží se nacházejí dva byty, které patří obci a jsou pronajímány. V suterénu se nachází sklepní boxy nájemníků, sklady, ale také klubovna kroužku Mladých myslivců - Veverek z Daskabátu.

    Mateřskou školu tvoří šatna, sociální zázemí, kabinet učitelek, herna, tělocvična, jídelna, sklad nářadí a vybavení. V šatně mají děti každé své místo označeno symboly (autíčko, mašinka, lodička, květina, čtyřlístek apod.), kde si ukládají své oblečení. Herna slouží ke hraní dětí, je v ní spousta hraček, které napomáhají dětem rozvíjet logické myšlení, zručnost, fantazii apod. (hry, stavebnice, panenky, herní sety, hudební nástroje). V této herně jsou také stoly a židličky uzpůsobené výšce dětí, u kterých si děti hrají, malují, modelují.  V tělocvičně děti cvičí pod vedením našich učitelek, zpívají a v této místnosti po obědě spávají. V jídelně jsou dětem vydávány obědy - děti se učí slušnému a správnému stolování. Obědy i svačinky vydává provozní pracovnice z kuchyně (výdejny), která splňuje veškeré hygienické požadavky.

    Děti v mateřské škole chodí každý den na procházky, při kterých se seznamují s okolím vesnice a přírodou. Navštěvují také místní hřiště, kde se nachází houpačky, skluzavka, lezecké stěny apod. V odpoledních hodinách je dětem k dispozici zahrada za budovou školy, kde je zabudováno mnoho herních sportovních prvků pro děti, mají k dispozici houpačky, pískoviště, lavičky, zahradní domek a v horkých letních měsících se dětem napouští také malý přenosný laminátový bazének.

 V současné době mateřská škola úzce spolupracuje se základní školou a dalo by se říci, že si vychovává své budoucí žáky do této školy.

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Naše MŠ se aktivně zapojila do PROJEKTU PODPORA PREGRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ - TRVÁNÍ PROJEKTU 3 ROKY

(za MŠ Mgr. et Mgr. Iveta Tichá)

 

EU MSMT

                     Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

Termín realizace: 1.1.2017 – 31.12.2019

 • NOVÉ FOTKY JSOU PRŮBĚŽNĚ VKLÁDÁNY DO FOTOGALERIE!

 

Režim dne dětí v naší mateřské škole pro školní rok 2017/2018:

7:00–9:30     DOBA URČENÁ PRO PŘÍCHOD DĚTÍ, SPONTÁNNÍ HERNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY

                        DLE VOLBY DĚTÍ A VÝBĚRU,  DOPOLEDNÍ SVAČINA, VÝTVARNÉ A HUDEBNÍ 

                        ČINNOSTI, INDIVIDUÁLNĚ ZACÍLENÁ PRÁCE S DĚTMI PROVÁDĚNÉ PODLE ŠVP,

                        PRÁCE S DĚTMI VE SKUPINĚ, JAZYKOVÉ CHVILKY, PROSTOR PRO PRÁCI

                        S DĚTMI SE ZVÝŠENOU POTŘEBOU INDIVIDUÁLNÍ PÉČE, OSOBNÍ HYGIENA A

                        PŘÍPRAVA NA POBYT VENKU                          

9:30–11:30   POBYT VENKU. BĚHEM POBYTU VENKU JSOU REALIZOVÁNY ŘÍZENÉ Č

                        A AKTIVITY, DŮRAZ JE KLADEN ZEJMÉNA NA AKTIVITY POHYBOVÉ,

                        NA SEZNAMOVÁNÍ DĚTÍ S PŘÍRODOU A BLÍZKÝM OKOLÍM.

11:30–12:10  PŘEVLÉKÁNÍ, OSOBNÍ HYGIENA DĚTÍ, SPOLEČNÝ OBĚD

12:10–14:30  OSOBNÍ HYGIENA, ODCHOD DĚTÍ DOMŮ, PŘÍPRAVA K ODPOLEDNÍMU 

                        ODPOČINK ČTENÍ POHÁDKY, SPÁNEK NEBO RELAXACE (ODPOČINEK) 

                        NA LEHÁTKU, PŘÍPADNÁ INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S DĚTMI S NIŽŠÍ POTŘEBOU

                        SPÁNKU

14:30–15:30 OSOBNÍ HYGIENA, ODPOLEDNÍ SVAČINA, VOLNÉ HROVÉ A  POHYBOVÉ 

                        AKTIVITY DĚTÍ, DIDAKTICKY  CÍLENÉ INDIVIDUÁLNÍ ČINNOSTI, JAZYKOVÉ

                        CHVILKY, ROZHOVORY S DĚTMI, SMYSLOVÉ HRY, DOBA URČENÁ K PŘEBÍRÁNÍ

                        DĚTÍ ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI.                        

15:30              UZAVŘENÍ MŠ

DOPORUČENÍ: doporučená doba příchodu dětí do mateřské školy do 8:00. 

                         Pozdější příchod narušuje řízenou činnost dětí, zejména předškolních.

 

PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Mgr. et Mgr. Iveta TICHÁ - vedoucí a uvádějící učitelka, psycholog, psychoterapeut, speciální pedagog a koordinátor domácího vzdělávání

Iveta ŠEVČÍKOVÁ - provozní pracovnice ve výdejně, školnice

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017/2018 

 • kroužky začínají od 1. října 2017 a končí 31. května 2017
 • zájmové kroužky patří k nadstandardní nabídce MŠ a ZŠ
 • jsou bezplatné
 • učitelé je realizují mimo svou pracovní dobu
 • od 15. září budou v MŠ k dispozici přihlášky do kroužků

 

PLÁN SCHŮZEK RODIČŮ V MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018:

 •   7. září 2017 v 15:30      

 • 15. listopadu 2017 v 15:30

 • 9. dubna 2017 v 15:30

 • 13. 6. 2017 - pouze pro rodiče nově přijatých dětí - v 15:00

 

PLÁN SCHŮZEK RODIČŮ V MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017:

 • 7. září 2016
 • 15. listopadu 2017
 • 5. dubna 2017
 • 14. června 2017 - schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ

 

DOKUMENTY:

 ŠVP MŠ 2017, aktuální....pdf (1108531)

ŠKOLNÍ-ŘÁD-MATEŘSKÉ-ŠKOLY-DASKABÁT-2017..pdf (351617)

PROVOZNÍ-ŘÁD-MATEŘSKÉ-ŠKOLY-2017.pdf (424703)

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.pdf (331828)

IV MŠ DASKABÁT..pdf (245112)

 

 ŠVP MŠ 2016.pdf (869342)

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ 2016..pdf (300709)

PROVOZ MŠ

CO POTŘEBUJI DO ŠKOLKY...pdf (217933)

KRITÉRIA DASKABÁT MŠ..pdf (226297)

DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ.pdf 

 

Provozní doba:

    7:00 - 15:30 hod.

 

Kontakt do mateřské školy:

   mob.: 739 671 113

 

Organizační pokyny pro rodiče:

 •   omluva dětí a odhlášení obědů do 7:30 hod.
 •   v první den nemoci si rodiče mohou vyzvednout oběd, který nestihli odhlásit, jinak oběd
 •   propadá
 •   nárok na oběd je pouze v první den nemoci dítěte

 

Starší dokumenty:

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Výroční zpráva

VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ .docx (20967)

 

 

 

 


Fotografie mateřské školy

/album/materska-skola1/dscn6229-jpg/

—————

/album/materska-skola1/dscn6232-jpg/

—————

/album/materska-skola1/dscn6226-jpg/

—————

/album/materska-skola1/dscn6224-jpg/

—————

/album/materska-skola1/dscn6227-jpg/

—————

/album/materska-skola1/dscn6220-jpg/

—————

/album/materska-skola1/dscn6223-jpg/

—————

/album/materska-skola1/dscn6233-jpg/

—————

/album/materska-skola1/dscn6234-jpg/

—————

/album/materska-skola1/dscn6219-jpg/

—————

/album/materska-skola1/a22552326-10212730777537977-8713687532577196785-n-jpg/

—————

—————