Školní družina

    Vzhledem k odpolednímu vyučování a odpoledním kroužků jsou všichni žáci zapsáni ve školní družině. Její náplň práce se řídí vlastním vzdělávacím programem pro školní družinu, který je každoročně aktualizován. Provoz ŠD je denně do 15,30, což je limitováno malým počtem dětí a možností úvazku vychovatelky. Děti se pravidelně zúčastňují hlavně výtvarných soutěží, velkou část tráví při pobytu na hřišti nebo v lese, součástí jsou i hry na zahradě školy a v zimně za dobrých sněhových podmínek chodí děti sáňkovat. Nedílnou součástí výchovného programu školní družiny je upevňování a prohlubování společenské návyků a dodržování společenských norem hlavně při stolování ve školní jídelně. Důležitou součástí školní družiny je vést děti k zodpovědnosti, soudržnosti, kamarádství a slušnému chování.

 

Možnost objednání odpoledních svačin pro žáky školní družiny -  cena 8,- Kč

 

Pracovníci školní družiny:

    Mgr.et Mgr. Jiří Weiss - ředitel  MŠ a ZŠ

    Lucie Urbanová- vychovatelka

    Eva Špundová - uklízečka

 

Pracovní doba:

   - od konce vyučování, kdy děti mohou odejít domů nebo do školní družiny, která je k dispozici

     do 15,30 hod.

 

Kontakt do základní školy:    mob.: 739 653 604

                                                 pevná linka.: 585 358 278585 358 278

 

Organizační pokyny pro rodiče:

    - žáci se pouštějí ze školní družiny domů dle domluvy s rodiči na začátku školního roku.

    - pokud je potřeba, aby dítě odešlo ze školní družiny dříve nebo později, odevzdají děti lísteček

      s datem  a časem odchodu, nebo se rodiče domluví osobně či telefonicky.


Fotogalerie školní družiny

/album/fotogalerie-skolni-druziny/dscn6241-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-skolni-druziny/dscn6242-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-skolni-druziny/dscn6243-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-skolni-druziny/dscn6244-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-skolni-druziny/dscn6251-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-skolni-druziny/dscn6252-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-skolni-druziny/dscn6245-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-skolni-druziny/dscn6246-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-skolni-druziny/dscn6247-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-skolni-druziny/dscn6250-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-skolni-druziny/dscn6248-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-skolni-druziny/dscn6249-jpg1/

—————

—————