Školní družina

    Vzhledem k odpolednímu vyučování a odpoledním kroužků jsou všichni žáci zapsáni ve školní družině. Její náplň práce se řídí vlastním vzdělávacím programem pro školní družinu, který je každoročně aktualizován. Provoz ŠD je denně do 15:30, což je limitováno malým počtem dětí a možností úvazku vychovatelky. Děti tráví čas v hernách družiny, na hřišti nebo v lese, součástí jsou i hry na zahradě školy a v zimně za dobrých sněhových podmínek chodí děti sáňkovat. Nedílnou součástí výchovného programu školní družiny je upevňování a prohlubování společenské návyků a dodržování společenských norem hlavně při stolování ve školní jídelně. Důležitou součástí školní družiny je vést děti k zodpovědnosti, soudržnosti, kamarádství a slušnému chování.

 

Pracovníci školní družiny: Lucie Urbanová - vychovatelka

Provoz školní družiny: od 11:40 do 15:30 hodin

Kontakt na vychovatelku:   602 372 709

 

Organizační pokyny pro rodiče:

  • Žáci se pouštějí ze školní družiny domů dle domluvy s rodiči na začátku školního roku,
  • pokud je potřeba, aby dítě odešlo ze školní družiny dříve nebo později, odevzdají děti lísteček s datem  a časem odchodu, nebo se rodiče domluví osobně či telefonicky,
  • dětěm mohou rodiče objednat odpolední svačiny, které dostanou v odpoledních hodinách (cca ve 14:30): cena 8 Kč.

Fotogalerie školní družiny

/album/fotogalerie-skolni-druziny/img-20180511-133937-hdr-jpg/

—————

/album/fotogalerie-skolni-druziny/img-20180511-134040-hdr-jpg/

—————

/album/fotogalerie-skolni-druziny/img-20180511-134610-hdr-jpg/

—————

/album/fotogalerie-skolni-druziny/img-20180511-134942-hdr-jpg/

—————

/album/fotogalerie-skolni-druziny/img-20180511-135004-hdr-jpg/

—————

/album/fotogalerie-skolni-druziny/img-20180511-135541-hdr-jpg/

—————

—————