PROJEKTY

 

PROJEKT „Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663, financovaného z OP VVV

     Projekt je na tři roky a naše MŠ bude na projektu aktivně spolupracovat. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli RVP PV. MŠ bude v projektu zastupovat Mgr. et Mgr. Iveta Tichá.
 
 
"CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM"

 
 

CELOROČNÍ PROJEKT "CHRÁNÍME NAŠE LESY" - SBĚR STARÉHO PAPÍRU

 

 

"OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL"

Naše škola se zapojila do evropského projektu "Ovoce a zelenina do škol". Cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvoření správných stravovacích návyků ve výživě dětí, přispět tak ke zlepšení životního stylu a snižovat dětskou obezitu. Žáci 1. - 5. tříd dostávají ovoce a zeleninu zdarma (1x měsíčně).Nedílnou součástí projetu jsou i doprovodná opatření ve formě přednášek a besed na téma zdraví, školní projekty či soutěže a dny zdraví ve škole.

     Více informací o projektu www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?aid=140

 

    PRVNÍ DODÁVKA OVOCE  PRO NAŠE DĚTI BUDE V 38. TÝDNU (19. - 25. ZÁŘÍ 2016).