Dětský den ve škole

Výsledek zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Uchazeč Výsledek
MŠ001 Přijat/a
MŠ002 Přijat/a
MŠ003 Přijat/a
MŠ004 Přijat/a
MŠ005 Přijat/a
MŠ006 Přijat/a
MŠ007 Přijat/a
MŠ008 Nepřijat/a
MŠ009 Přijat/a

Více informací na vývěsce před budovou školy nebo v mateřské škole.

V Daskabátě 22. 5. 2018

Rozhodla zastupující ředitelka školy Lucie Urbanová.

 
 

Zástup v MŠ a ŠD

Paní učitelka Tereza Studená se ve dnech 22., 23. a 30. května zúčastní logopedického kurzu. Nepřítomna bude vždy od 12.15 do 15.30 hodin. Zastupovat bude Lucie Urbanová.
Do školní družiny bude zajištěn také zástup - podrobnější informace mají děti v deníčcích.
Děkujeme za pochopení.
 

Zápis do mateřské školy

Zápis pro školní rok 2018/2019 do mateřské školy probíhá dnes, 9. 5. 2018, od 8:00 do 14:00 hodin.

Potřebné doklady k zápisu:

  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • rodný list dítěte
  • pas u cizích státních příslušníků

Zápis se koná ve třídě MŠ.

 
 
 

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

Rozhodnutí

o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

 

Zastupující ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se §67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

 

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Daskabát, příspěvkové organizaci, od školního roku 2018/2019

 

u dětí s těmito evidenčními čísly:

Uchazeč Výsledek řízení
ZS001 Přijat/a
ZS002 Přijat/a
ZS003 Přijat/a
ZS004 Přijat/a

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Daskabát, p. o., ke krajskému úřadu Olomouckého kraje.

Lucie Urbanová, 

zastupující ředitelka

Datum zveřejnění: 5. 5. 2018 v Daskabátě

 

Den Evropy

Ve středu 9. 5. 2018 pojedou žáci ZŠ s panem učitelem Mgr. Doleželem do Olomouce na Den Evropy.
 
Odjezd: 8:15 z Dolní zast., Daskabát
Místo konání: Horní náměstí, Olomouc
Příjezd: podle zájmu dětí: 12:30 až 14:20
 
Po příjezdu jdou děti do školní družiny.
 

"Těšit se můžete především na poznávaní zemí Evropské unie, které originálním způsobem představí týmy školáků z našeho regionu. Dozvíte se tak například nejenom, jaká národní specifika jsou typická pro danou zemi, ale taky se krátce seznámíte s jejími tradicemi, kulturou či gastronomií. Všichni, kteří na náměstí zavítají, se mohou těšit taky na bohatý doprovodný program, a to v podobě hudebních vystoupení na pódiu, drobných degustací evropských pokrmů, tématických soutěží pro děti i dospělé a dalších doprovodných aktivit. Součástí programu bude i korunovace nového krále Olomouckého majálesu Univerzity Palackého. Tím bude pro letošní rok zpěvák David Koller. " 

www.europe-direct.cz/aktuality/detail/8244

 


Novinky

Výlet MŠ

21.06.2018 15:52
Ve středu 27. 6. pojedou děti z mateřské školy na výlet do Zoo Olomouc - Svatý kopeček. Více informací na nástěnce ve školce.

—————

Dopravní hřiště

15.06.2018 15:42
Ve středu 20. 6. a v pátek 22. 6. pojedou žáci ZŠ do Olomouce na dopravní hřiště.

—————

Třídní schůzky

12.06.2018 12:01
Zítra, tj. 13. 6. 2018, zveme rodiče žáků na třídní schůzky, které proběhnou v 15:30 hodin.

—————

Školní výlet

05.06.2018 15:54
Žáci ZŠ pojedou 12. 6. 2018 na výlet do Teplic nad Bečvou. Prohlédnou si lázeňské město a Hranickou propast. Více informací mají žáci na letáčku, který od nás dostali.

—————

Informační schůzka MŠ

02.05.2018 21:54
Ve čtvrtek 10. května 2018 v 15:30 proběhne v mateřské škole schůzka pro rodiče dětí MŠ stran organizace výuky do konce školního roku.

—————

Informační schůzka ZŠ

30.04.2018 20:00
Ve čtvrtek 3. května 2018 v 16:00 proběhne v základní škole schůzka pro rodiče žáků ZŠ stran organizace výuky do konce školního roku.

—————