ZAMĚSTNANCI

 

Celý provoz základní a mateřské školy zajišťují pracovníci s adekvátním vzděláním, což jim umožňuje předat svěřeným dětem co nejlepší vzdělání jak v předškolním, také ve školním věku.

Učitelé jsou plně kvalifikovaní, průběžně se vzdělávají a proškolují tak, aby bylo zabezpečeno nejlepší vzdělání Vašich dětí jak v předškolním, tak i ve školním věku.

Mateřská škola

Mgr. et Mgr.  Iveta Tichá - vedoucí učitelka, uvádějící učitelka (mentor), školní psycholog, psychoterapeut a speciální pedagog

Iveta Ševčíková - provozní pracovnice a školnice

 

 Základní škola

Mgr. et Mgr.  Jiří Weiss - ředitel školy, pedagog a speciální pedagog

Mgr. Eliška Vávrová - pedagog

Mgr. et Mgr. Iveta Tichá - pedagog a speciální pedagog, psycholog

Eva Špundová - školnice

 

Školní družina

Lucie Urbanová  - vychovatelka

 

Jídelna

Iveta Ševčíková - provozní pracovník