ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

      ROZVRH HODIN

     ZMĚNA OD 1. ÚNORA 2018

           

 

          

   

  ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

 

Zahájení: pondělí 4. září 2017 v 8:00, žáci IV v 9:00, MŠ v 7:00,

                 DRUŽINA 8:30-15:30

Konec 1. pololetí: středa 31. ledna 2018

Konec 2. pololetí: pátek 29. června 2018

Ředitelská volna ve 2. pololetí : 30. 4. 2018 (pondělí) a 7. 5. 2018 (pondělí) - pouze ZŠ

Zahájení následujícího školního roku: pondělí 3. září 2018

 

PRÁZDNINY A SVÁTKY V RÁMCI ŠKONÍHO ROKU:

Den české státnosti: čtvrtek 28. září 2017

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Den vzniku samostatného československého státu: sobota 28. října 2017

Den boje za svobodu a demokracii: pátek 17. listopadu 2017

Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2017-úterý 2. ledna 2018

Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny: 5. března – 11. března 2018

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března 2018

Velký pátek: pátek 30. března 2018

Velikonoční pondělí: pondělí 2. dubna 2018

Svátek práce: úterý 1. května 2018

Den vítězství: úterý 8. května 2018

Hlavní letní prázdniny: pondělí 2. července 2018-pátek 31. srpna 2018

 

PŘEHLED DALŠÍCH AKCÍ  - akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány

 
     ZÁŘÍ
     

31. 8. 2017 (čtvrtek) - PEDAGOGICKÁ RADA

4. 9.  2017 (pondělí) – 8:00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

                                 9:00 – Slavnostní setkání s rodiči dětí v domácím vzdělávání, předání

                                            učebnic na nový školní rok

                                 8:30 -15:30 - DRUŽINA

4. 9. 2017 (pondělí) – INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ -  RODINNÝ PROJEKT (ZADÁNÍ),

                                 VÍCE INFORMACÍ BUDE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH V SEKCI „DOMÁCÍ

                                VZDĚLÁVÁNÍ“

4. 9. 2017 (pondělí) -  MŠ – provoz od 7:00 – 15:30

5. 9. 2017 (úterý) - SBĚR PAPÍRU – průběžně po celý školní rok

7. 9. 2017 (čtvrtek) - TŘÍDNÍ SCHŮZKY MŠ 15:30

7. 9. 2017 (čtvrtek) - TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ 16:15

7. 9. 2017 (čtvrtek) – ŠKOLSKÁ RADA – SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ŠKOLNÍ ROK

                                2016/2017 A VOLBA NOVÉHO ČLENA Z ŘAD RODIČŮ

 PODZIMNÍ PŘÍRODA – projektový den ZŠ a MŠ spojený s vycházkou, sběrem 

                                  přírodnin a opékáním (KE TŘEM DUBŮM)

21. 9. 2017 (čtvrtek) – VÝUKOVÝ PROGRAM „OD ZRNÍČKA K BOCHNÍKU“

25. 9. 2017 (pondělí) -  DASKABÁTSKÁ DRAKIÁDA (louka za školou), EKO žába, z. s.

28. 9. 2017 (čtvrtek) – STÁTNÍ SVÁTEK

29. 9. 2017 (pátek) – ŘEDITELSKÉ VOLNO-platí pro ZŠ a MŠ

PROJEKTOVÝ DEN ZŠ a MŠ-NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ FARMY

PREVENTIVNÍ PROGRAM-ZUBY

 

ŘÍJEN

2. 10. 2017 (pondělí) - ZAHÁJENÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

PROJEKTOVÝ DEN: DEN ZDRAVÍ, ZŠ a MŠ (příprava zdravé stravy –

                                    zeleninový salát, ovocný špíz, společné cvičení, zdravověda – beseda

                                    s dětmi

PROJEKTOVÁ VÝUKA – výroba podzimního věnce (výzdoba ZŠ a MŠ)

10. 10. 2017 (úterý) - DIVADLO HUDBY - KRÁL KAREL - KRÁL ZE ZLATÉ KOLÉBKY, předškoláci, ZŠ

18. 10. 2017 (středa) – MAŇÁSKOVÉ DIVADLO ŠTERNBERK V 10:30, MŠ A ZŠ

20. 10. 2017 (pátek) – „Dýňové dopoledne“ v MŠ

22. 10. 2017 (neděle) – LAMPIONOVÝ PRŮVOD – Eko žába, z.s.

26. a 27. 10. 2017 (čtvrtek, pátek) – PODZIMNÍ PRÁZDNINY – platí pro ZŠ a MŠ

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

SCREENING ZRAKU U DĚTÍ V MŠ

 

LISTOPAD

8. 11. 2017 (středa) - PROJEKTOVÝ DEN ZŠ a MŠ – výroba dárků na Vánoční jarmark

9. 11. 2017 (čtvrtek) – 9:00 -13:00 OVĚŘOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ DĚTÍ V IV V MŠ

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ 

15. 11. 2017 (středa) - SCREENING ZRAKU U DĚTÍ V MŠ

15. 11. 2017 (středa) – SCHŮZKA S RODIČI Z MŠ v 15:30

15. 11. 2017 (středa) – TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ V 16:15

16. 11. 2017 (čtvrtek) – PEDAGOGICKÁ RADA

24. 11. 2017 (pátek) - 9:00 hodin - NÁHRADNÍ TERMÍN OVĚŘOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ DĚTÍ V IV V MŠ 

27. 11. 2017 (pondělí) - VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA (školní jídelna), EKO žába, z.s.

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

PREVENTIVNÍ PROGRAM – ZUBY

 

PROSINEC

 PROJEKTOVÝ DEN – SPOLEČNÉ PEČENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ A ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO

                               STROMEČKU V MŠ a ZŠ

2. 12. 2017 (sobota) – ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU A VÁNOČNÍ JARMARK VČETNĚ

                                  VYSTOUPENÍ DĚTÍ V 17:00, SRAZ DĚTÍ V 16:45 U MŠ

5. 12. 2017 (úterý) – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ A ZŠ

6. 12. 2017 (středa) – ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU PRO ZVÍŘÁTKA (Potštát, lesní

                                     Pedagogika, 8:00 – 12:00)

VÝSTAVA BETLÉMŮ S VÝKLADEM p. Maráčkové – místní kaple (termín bude upřesněn)

14. 12. 2017 (čtvrtek) – VÁNOČNÍ BESÍDKA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY (16:00)

PREVENTIVNÍ PROGRAM – ZUBY

18. 12. 2017 (pondělí) -ZAKRMOVÁNÍ ZVĚŘE S VEVERKAMI (v 9:00)

21. a 22. 12. 2017 – ŘEDITELSKÉ VOLNO, ZŠ A MŠ

23. 12. 2017– 2. 1. 2018 -VÁNOČNÍ PRÁZDNINY, ZŠ A MŠ

 

LEDEN

SBĚR PAPÍRU – PRŮBĚŽNĚ PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK

10. 1. 2018 (středa) – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ A V MŠ

11. 1. 2018 (čtvrtek) – TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ V 15:30

13. 1. 2018 (sobota) – PŘEZKUŠOVÁNÍ ŽÁKŮ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ZADÁNÍ

                                  DALŠÍHO RODINNÉHO PROJEKTU          

22. 1. 2018 (pondělí) – PEDAGOGICKÁ RADA

27. 1. 2018 (sobota) – KARNEVAL OD 14:00 SÁL AREÁLU NA HŘIŠTI

31. 1. 2018 (středa) - VYSVĚDČENÍ

 

ÚNOR

2. 2. 2018 (pátek) – POLOLETNÍ PRÁZDNINY, ZŠ

13. 2. 2018 (úterý) - PROJEKTOVÝ DEN – JAK PEČOVAT O SVÉ ZDRAVÍ (DOPROVODNÝ

                  PROGRAM V RÁMCI PROJEKTU „OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL“), společně ZŠ a MŠ

13. 2. 2018 (úterý) - PROJEKT-ZDRAVÉ ZUBY-ZŠ

15. 2. 2018 (čtvrtek) - OVĚŘOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ DĚTÍ V IV V MŠ, V 9:00 HODIN, pouze konzultace pro rodiče v případě zájmu

16. 2. 2018 (pátek) - DRAVCI - VÝUKOVÝ PROGRAM PRO ZŠ A MŠ v 10:00

22. 2. 2018 (čtvrtek) -  TERMÍN OVĚŘOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ DĚTÍ IV V MŠ - jen formou konzultace pro případné zájemce

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ: MOJE RODINA

 

 BŘEZEN

 NÁVŠTĚVA OBECNÍ KNIHOVNY (ZŠ a MŠ)

13. 3. 2018 (úterý) - DIVADLO HUDBY - SŮL NAD ZLATO , předškoláci, ZŠ

14. 3. 2018 (středa) - VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – projektový den ZŠ a MŠ

16. 3. 2018 (pátek) SETKÁNÍ SENIORŮ – VYSTOUPENÍ DĚTÍ MŠ A ZŠ DASKABÁT

20. 3. 2018 (úterý) - MAŃÁSKOVÉ DIVADLO ŠTERNBERK, platí pro MŠ a ZŠ

23. 3. 2018 (pátek) NOC S ANDERSENEM – obec Daskabát, ZŠ a MŠ Daskabát, tělocvična ZŠ (EKO žába, z. s.)

26. 3. 2018 (pondělí) VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA

29. 3. 2018 (čtvrtek) – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY, POUZE ZŠ

30. 3. 2018 (pátek) - STÁTNÍ SVÁTEK

 

DUBEN

2. 4. 2018 (pondělí) – STÁTNÍ SVÁTEK

6. 4. 2018 (pátek) – ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ (12:00 – 17:00)

9. 4. 2018 (pondělí) – TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ V 15:30   

19. 4. 2018 (čtvrtek) - Divadlo " Pojďme si hrát se slovíčky" v 10:30, MŠ a ZŠ                                                                  

20. 4. 2018 (pátek) - DEN ZEMĚ-PROJEKTOVÝ DEN ZŠ a MŠ

25. 4. 2018 (středa) -  PEDAGOGICKÁ RADA v 7:15

PROJEKTOVÝ DEN S DOPRAVNÍ TÉMATIKOU A BESEDA S POLICIÍ ČR

25. 4.2018 (středa) - DEN ZEMĚ-PROJEKTOVÝ DEN ZŠ A MŠ (POKRAČOVÁNÍ)

26. 4. 2018 (čtvrtek) VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – OBEC DASKABÁT (BUDOVA ZŠ)

 

KVĚTEN

SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

9. 5. 2018 (středa) - ZÁPIS DO MŠ (8:00 - 14:00) v MŠ

17. 5. 2018 (čtvrtek) - OVĚŘOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ DĚTÍ IV V MŠ, V 9:00 HODIN

                                  - konzultace pro rodiče v případě zájmu

29. 5. 2018 (úterý) - SPORTOVNÍ DEN ZŠ a MŠ

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

 

ČERVEN

1. 6. 2018 (pátek) CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – účast na projektu, ZŠ a MŠ-dopoledne

1. 6. 2018 (pátek) – DĚTSKÝ DEN SPOJENÝ S PASOVÁNÍM PRVŇÁČKŮ (odpoledne)

13. 6. 2018 (středa) -  TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ v 15:30

ATLETICKÝ DEN (Velký Újezd), ZŠ

VELETRH VĚDY A POZNÁNÍ (Olomouc), ZŠ

19. 6. 2018 (úterý) – PEDAGOGICKÁ RADA

21. 6. 2018 (čtvrtek) ŠKOLNÍ VÝLET (společně MŠ a ZŠ)

29. 6. 2018 (pátek) – VYSVĚDČENÍ, UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

29. 6. 2018 (pátek) – ZÁVĚREČNÁ PEDAGOGICKÁ RADA

 

ROZVRH HODIN - TISK ROZVRH HODIN..pdf (17255)

    

PŘEHLED TŘÍDNÍCH SCHŮZEK ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

                   7. září 2017 - v 16:15

                   15. listopadu 2017  - v 16:15

                   11. ledna 2018 – v 15:30

                    9. dubna 2018 – v 16:15

                   13. června 2018 – v 15:30

PŘEHLED SCHŮZEK RODIČŮ MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

                           7. září 2017 - v 15:30
             

                     15. listopadu 2017 – v 15:30

                       9. dubna 2018 – v 15:30

                     13. 6. 2018 – pouze pro rodiče nově přijatých dětí – v 15:00

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY (říjen - květen)

                          od 1. října 2017

 

 

 
 
 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

         ROZVRH HODIN

ZMĚNA V ROZVRHU JE POUZE U 4. ROČNÍKU.

 

Zahájení: čtvrtek 1. září 2016

Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2017

Konec 2. pololetí: pátek 30. června 2017

Zahájení následujícího školního roku: pondělí 4. září 2017

 

Prázdniny a svátky v rámci školního roku:

 Den české státnosti: středa 28. září 2016

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016 – platí pro ZŠ a MŠ

Den vzniku samostatného československého státu: pátek 28. října 2016

Den boje za svobodu a demokracii: čtvrtek 17. listopadu 2016

Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2016 - pondělí 2. ledna 2017 – platí pro ZŠ a MŠ

                                školní vyučování začíná v úterý 3. ledna 2017

Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2017

Jarní prázdniny: 27. února – 5. března 2017 – platí pro ZŠ

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna 2017

Velký pátek: pátek 14. dubna 2017

Velikonoční pondělí: pondělí 17. dubna 2017

Svátek práce: pondělí 1. května 2017

Den vítězství: pondělí 8. května 2017

Hlavní letní prázdniny: sobota 1. července až pátek 1. září 2017

 

PŘEHLED DALŠÍCH AKCÍ

    ZÁŘÍ

     29. 8. 2016 (pondělí) - PEDAGOGICKÁ RADA

1. 9.  2016  (čtvrtek) – 8:00 - Slavnostní zahájení školního roku

                           9:00 – Slavnostní setkání s rodiči dětí v domácím vzdělávání

1. 9. 2016 (čtvrtek) – INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ -  RODINNÝ PROJEKT  (ZADÁNÍ),

                                      VÍCE INFORMACÍ BUDE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH V SEKCI „DOMÁCÍ

                                      VZDĚLÁVÁNÍ“)

1. 9. 2016 (čtvrtek) -  MŠ – provoz od  7:00 – 15:30

5. 9. 2016 (pondělí) - SBĚR PAPÍRU – průběžně po celý školní rok

6. 9. 2016 (úterý) – Divadelní představení „ Jak Karlík zachránil babičku“

7. 9. 2016 (středa) - TŘÍDNÍ SCHŮZKY MŠ 15:30

7. 9. 2016 (středa) - TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ 16:15

7. 9. 2016 (středa) – ŠKOLSKÁ RADA – SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

15. 9. 2016 (čtvrtek) – PODZIMNÍ PŘÍRODA – projektový den ZŠ a MŠ spojený s vycházkou, sběrem 

                                        Přírodnin a opékáním

26. 9. 2016 (pondělí) - DRAKIÁDA

27. 9. 2016 (úterý)  – Maňáskové divadlo Šternberk: „Perníková chaloupka“, „Červené

                                      klubíčko“  a „O  kohoutkovi a slepičce“

30. 9. 2016 (pátek) - 9:30 PROJEKTOVÝ DEN ZŠ a MŠ - NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ FARMY

PREVENTIVNÍ PROGRAM - ZUBY

 

ŘÍJEN

2. 10. 2016 (pondělí) - ZAHÁJENÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

BRIGÁDA RODIČŮ Z MŠ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

12. 10. (středa) – Výukový program pro děti MŠ  a ZŠ „Od zrníčka k bochníku“

PROJEKTOVÁ VÝUKA – výroba podzimního věnce (výzdoba ZŠ a MŠ)

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍHO DRUŽSTVA, společně ZŠ a MŠ

19. 10. 2016 (středa) - PROJEKTOVÝ DEN: DEN ZDRAVÍ (příprava zdravé stravy – zeleninový

                          salát, ovocný špíz, společné cvičení, zdravověda – beseda s dětmi)

21. 10. 2016 (pátek) – „Dýňové dopoledne“ v MŠ

23. 10. 2016 (neděle) – LAMPIONOVÝ PRŮVOD

26. a 27. 10. 2016 (středa, čtvrtek) – PODZIMNÍ PRÁZDNINY – platí pro ZŠ a MŠ

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

SCREENING ZRAKU U DĚTÍ V MŠ

 

LISTOPAD

9. 11. 2016 (středa) - PROJEKTOVÝ DEN ZŠ a MŠ – výroba dárků na Vánoční jarmark

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ 

15. 11. 2016 (úterý) – SCHŮZKA S RODIČI Z MŠ  v 15:30

15. 11. 2016 (úterý) – TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ V 16:15

16. 11. 2016 (středa) – PEDAGOGICKÁ RADA

24. 11. 2016 (čtvrtek) - VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA (školní družina)

26. 11. 2016 (sobota) - Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark, vystoupení dětí v 17 :00 

                                     (sraz dětí v 16:45 u MŠ)

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

PREVENTIVNÍ PROGRAM - ZUBY

PROSINEC

 PROJEKTOVÝ DEN – SPOLEČNÉ PEČENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ A ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU V MŠ  a ZŠ

5. 12. 2016 (pondělí) – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

6. 12. 2016 (úterý) – ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU PRO ZVÍŘÁTKA (Potštát, lesní

                                     Pedagogika, 8:00 – 12:00)

VÝSTAVA BETLÉMŮ S VÝKLADEM – místní kaple

15. 12. 2016 (čtvrtek) – VÁNOČNÍ BESÍDKA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY (16:00)

PREVENTIVNÍ PROGRAM – ZUBY

22. 12. 2016 (čtvrtek) -ZAKRMOVÁNÍ ZVĚŘE S VEVERKAMI (dopoledne)

23. 12. 2016 – 2. 1. 2017  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

LEDEN

4. 1. 2017 (středa) – VÝUKOVÝ PROGRAM „BYLINKOVÝ KOŠÍK“ PRO MŠ A ZŠ

9. 1. 2017 (pondělí) – KRÁTKÁ SCHŮZKA S RODIČI Z MŠ (pomoc při organizaci karnevalu)

                                        V 15:30 VE TŘÍDĚ MŠ

11. 1. 2017 (středa) – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ A V MŠ

14. 1. 2017 (sobota) – PŘEZKUŠOVÁNÍ ŽÁKŮ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ZADÁNÍ

                                        DALŠÍHO RODINNÉHO PROJEKTU          

18. 1. 2017 (středa) – TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ v 15:30 v budově školy

23. 1. 2017 (pondělí) – PEDAGOGICKÁ RADA

28. 1. 2017 (SOBOTA) – KARNEVAL OD 14:00 SÁL AREÁLU NA HŘIŠTI

 

ÚNOR

3. 2. 2017 (pátek) – POLOLETNÍ PRÁZDNINY

13. 2. 2017 (pondělí) - PROJEKTOVÝ DEN – JAK PEČOVAT O SVÉ ZDRAVÍ (DOPROVODNÝ PROGRAM V RÁMCI PROJEKTU „OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL“), společně ZŠ  a   MŠ

13.2.2017 - PROJEKT - ZDRAVÉ ZUBY - ZŠ

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ: MOJE RODINA

 

 BŘEZEN

      7.3. 2017 (úterý) - 10:30 MAŇÁSKOVÉ DIVADLO ŠTERBERK  PRO ZŠ A MŠ

 13. 3. 2017 (pondělí) -10:00 - NÁVŠTĚVA OBECNÍ KNIHOVNY  (ZŠ  a MŠ)

17. 3. 2017 (pátek) – SETKÁNÍ SENIORŮ – VYSTOUPENÍ DĚTÍ MŠ A ZŠ DASKABÁT

20. 3. 2017 (pondělí) - 10:00 DIVADLO HUDBY - "MALÝ PÁN" - ZŠ A STARŠÍ DĚTI MŠ

 

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍHO DRUŽSTVA, společně ZŠ a MŠ

31. 3. 2017 (pátek) – NOC S ANDERSENEM – obec Daskabát, ZŠ a MŠ Daskabát, tělocvična ZŠ

 

DUBEN

5. 4. 2017 (středa) – SCHŮZKA S RODIČI V MŠ V 15:30

7. 4. 2017 (pátek) - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ (12:00 - 17:00)

11. 4. 2017 (úterý) – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – projektový den ZŠ a MŠ

10. 4. 2017 (pondělí) – VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA (EKO žába, z. s.) – ŠKOLNÍ JÍDELNA

11. 4. 2017 (úterý) – TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ v 15:30

20. 4. 2017 (čtvrtek) - DEN ZEMĚ -PROJEKTOVÝ DEN ZŠ a MŠ

25. 4. 2017 (úterý) -  PEDAGOGICKÁ RADA v 7:15

25. 4. 2017 (úterý) - PROJEKTOVÝ DEN S DOPRAVNÍ TÉMATIKOU A BESEDA S POLICIÍ ČR

26. 4.2017 (středa) - DEN ZEMĚ - PROJEKTOVÝ DEN ZŠ A MŠ (POKRAČOVÁNÍ)

27. 4. 2017 (čtvrtek) – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – OBEC DASKABÁT (BUDOVA ZŠ)

 

KVĚTEN

SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

10. 5. 2017 (čtvrtek) - ZÁPIS DO MŠ

19. 5. 2017 (pátek) - VÝPRAVA KE TŘEM DUBŮM - ZŠ a MŠ

24. 5. 2017 (středa) - VÝUKOVÝ PROGRAM PRO DĚTI ZŠ A MŠ

30. 5. 2017 (úterý) - SPORTOVNÍ DEN ZŠ

30. 5. 2017 (úterý) – SPORTOVNÍ DEN MŠ

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

 

ČERVEN

1. 6. 2017 (čtvrtek) CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – účast na projektu, ZŠ a MŠ -dopoledne

1. 6. (čtvrtek) – DĚTSKÝ DEN SPOJENÝ S PASOVÁNÍM PRVŇÁČKŮ (odpoledne)

13. 6. 2017 (úterý) -  TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ v 15:30

14. 6. 2017 (středa) – SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ V 15:00 v MŠ

15. 6. 2017 (čtvrtek) - Atletický den (Velký Újezd), ZŠ

16. 6. 2017 (pátek) - VELETRH VĚDY A POZNÁNÍ (Olomouc), ZŠ

17. 6. 2017 (sobota) – PŘEZKUŠOVÁNÍ ŽÁKŮ V DOMÁCÍM VZDĚLÁVÁNÍ V 8:00

20. 6. 2017 (úterý) - ŠKOLNÍ VÝLET (společně MŠ a ZŠ)

20. 6. 2017 (úterý) – PEDAGOGICKÁ RADA

27. 6. 2017 (úterý) EXKURZE K HZS OLOMOUC (ZŠ a PŘEDŠKOLÁCI)

30. 6. 2017 (pátek) – VYSVĚDČENÍ, UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

30. 6. 2017 (pátek) – ZÁVĚREČNÁ PEDAGOGICKÁ RADA

 

 

  • ROZVRH HODIN - TISK ROZVRHY.odt (11996)

  • PŘEHLED SCHŮZEK SRPŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017:   

           7. září 2016
                   15. listopadu 2016
                   17. ledna 2017
                   11. dubna 2017
                   13. června 2017
  • ZÁJMOVÉ KROUŽKY          

  •  - OD 1. ŘÍJNA 2016

 

 Fotogalerie: ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18

Tato fotogalerie je prázdná.