ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

      ROZVRH HODIN

     ZMĚNA OD 1. ÚNORA 2018

           

 

          

  ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

 

Zahájení: pondělí 4. září 2017 v 8:00, žáci IV v 9:00, MŠ v 7:00,

                 DRUŽINA 8:30-15:30

Konec 1. pololetí: středa 31. ledna 2018

Konec 2. pololetí: pátek 29. června 2018

Zahájení následujícího školního roku: pondělí 3. září 2018

 

 

PŘEHLED DALŠÍCH AKCÍ  - akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány

 
     ZÁŘÍ
     

31. 8. 2017 (čtvrtek) - PEDAGOGICKÁ RADA

4. 9.  2017 (pondělí) – 8:00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

                                 9:00 – Slavnostní setkání s rodiči dětí v domácím vzdělávání, předání

                                            učebnic na nový školní rok

                                 8:30 -15:30 - DRUŽINA

4. 9. 2017 (pondělí) -  MŠ – provoz od 7:00 – 15:30

5. 9. 2017 (úterý) - SBĚR PAPÍRU – průběžně po celý školní rok

7. 9. 2017 (čtvrtek) - TŘÍDNÍ SCHŮZKY MŠ 15:30

7. 9. 2017 (čtvrtek) - TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ 16:15

7. 9. 2017 (čtvrtek) – ŠKOLSKÁ RADA – SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ŠKOLNÍ ROK

                                2016/2017 A VOLBA NOVÉHO ČLENA Z ŘAD RODIČŮ

 

25. 9. 2017 (pondělí) -  DASKABÁTSKÁ DRAKIÁDA (louka za školou), EKO žába, z. s.

28. 9. 2017 (čtvrtek) – STÁTNÍ SVÁTEK

29. 9. 2017 (pátek) – ŘEDITELSKÉ VOLNO-platí pro ZŠ 

PREVENTIVNÍ PROGRAM-ZUBY

 

ŘÍJEN

2. 10. 2017 (pondělí) - ZAHÁJENÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

 

10. 10. 2017 (úterý) - DIVADLO HUDBY - KRÁL KAREL - KRÁL ZE ZLATÉ KOLÉBKY, předškoláci, ZŠ

 

22. 10. 2017 (neděle) – LAMPIONOVÝ PRŮVOD – Eko žába, z.s.

26. a 27. 10. 2017 (čtvrtek, pátek) – PODZIMNÍ PRÁZDNINY – platí pro ZŠ

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

 

 

LISTOPAD

 

15. 11. 2017 (středa) – SCHŮZKA S RODIČI Z MŠ v 15:30

15. 11. 2017 (středa) – TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ V 16:15

16. 11. 2017 (čtvrtek) – PEDAGOGICKÁ RADA

 

27. 11. 2017 (pondělí) - VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA (školní jídelna), EKO žába, z.s.

PREVENTIVNÍ PROGRAM – ZUBY

 

PROSINEC

2. 12. 2017 (sobota) – ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU A VÁNOČNÍ JARMARK VČETNĚ

                                  VYSTOUPENÍ DĚTÍ V 17:00, SRAZ DĚTÍ V 16:45 U MŠ

5. 12. 2017 (úterý) – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ A ZŠ

 

VÝSTAVA BETLÉMŮ S VÝKLADEM p. Maráčkové – místní kaple (termín bude upřesněn)

14. 12. 2017 (čtvrtek) – VÁNOČNÍ BESÍDKA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY (16:00)

PREVENTIVNÍ PROGRAM – ZUBY

18. 12. 2017 (pondělí) -ZAKRMOVÁNÍ ZVĚŘE S VEVERKAMI (v 9:00)

21. a 22. 12. 2017 – ŘEDITELSKÉ VOLNO, ZŠ

23. 12. 2017– 2. 1. 2018 -VÁNOČNÍ PRÁZDNINY, ZŠ A MŠ

 

LEDEN

SBĚR PAPÍRU – PRŮBĚŽNĚ PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK

10. 1. 2018 (středa) – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ A V MŠ

11. 1. 2018 (čtvrtek) – TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ V 15:30     

22. 1. 2018 (pondělí) – PEDAGOGICKÁ RADA

31. 1. 2018 (středa) - VYSVĚDČENÍ

 

ÚNOR

2. 2. 2018 (pátek) – POLOLETNÍ PRÁZDNINY, ZŠ

 

13. 2. 2018 (úterý) - PROJEKT-ZDRAVÉ ZUBY-ZŠ

 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

 

 

 BŘEZEN

 NÁVŠTĚVA OBECNÍ KNIHOVNY (ZŠ a MŠ)

13. 3. 2018 (úterý) - DIVADLO HUDBY - SŮL NAD ZLATO , ZŠ

 

16. 3. 2018 (pátek) SETKÁNÍ SENIORŮ – VYSTOUPENÍ DĚTÍ MŠ A ZŠ DASKABÁT

23. 3. 2018 (pátek) NOC S ANDERSENEM – obec Daskabát, ZŠ a MŠ Daskabát, tělocvična ZŠ (EKO žába, z. s.)

26. 3. 2018 (pondělí) VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA

29. 3. 2018 (čtvrtek) – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY, POUZE ZŠ

30. 3. 2018 (pátek) - STÁTNÍ SVÁTEK

 

DUBEN

2. 4. 2018 (pondělí) – STÁTNÍ SVÁTEK

6. 4. 2018 (pátek) – ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ (12:00 – 17:00)

9. 4. 2018 (pondělí) – TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ V 15:30                                                           

25. 4. 2018 (středa) -  PEDAGOGICKÁ RADA v 7:15

26. 4. 2018 (čtvrtek) VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – OBEC DASKABÁT (BUDOVA ZŠ)

 

KVĚTEN

3. 5. 2018 (čvrtek) -  TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ v 16:00

9. 5. 2018 (středa) - ZÁPIS DO MŠ (8:00 - 14:00) v MŠ

10. 5. 2018 (čtvrtek) - TŘÍDNÍ SCHŮZKY MŠ v15:30

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

 

ČERVEN

1. 6. 2018 (pátek) – DĚTSKÝ DEN (odpoledne)

13. 6. 2018 (středa) -  TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ v 15:30

ATLETICKÝ DEN (Velký Újezd), ZŠ

29. 6. 2018 (pátek) – VYSVĚDČENÍ, UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

 

ROZVRH HODIN - TISK ROZVRH HODIN..pdf (17255)

    

PŘEHLED TŘÍDNÍCH SCHŮZEK ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

                   7. září 2017 - v 16:15

                   15. listopadu 2017  - v 16:15

                   11. ledna 2018 – v 15:30

                    9. dubna 2018 – v 16:15

                    3.května 2018 -  v 16:00

                   13. června 2018 – v 15:30

PŘEHLED SCHŮZEK RODIČŮ MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

                           7. září 2017 - v 15:30
             

                     15. listopadu 2017 – v 15:30

                       9. dubna 2018 – v 15:30

                       10. května 2018 - v 15:30