UPOZORNĚNÍ

29.04.2017 17:46

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že je povinností 

přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v posledním roce

před zahájením povinné školní docházky.

—————

Zpět