PŘEZKUŠOVÁNÍ ŽÁKŮ V INDIVIDUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ DNE 13. 1. 2018

27.12.2017 22:04

Přezkušování žáků proběhne dne 13. ledna 2018 od 8:00 ve třídě ZŠ.

Rovněž bude zadán nový rodinný projekt na 2. pololetí.

—————

Zpět