Individuální vzdělávání

Vážení rodiče,
 
prosím Vás, abyste mě, zastupující ředitelku Lucii Urbanovou, kontaktovali při nejbližší možné příležitosti (telefon, e-mail). Potřebuji vědět, jestli mohu počítat s Vaší účastí na přezkušování, které je plánováno na 2. 6. 2018.
 
Děkuji.