Individuální vzdělávání

V současné době ve škole nemáme žáky v individuálním vzdělávání.